Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet

 

Det ska vara tryggt och säkert att arbeta och studera vid Lunds universitet. Vår verksamhet ska också bedrivas så att negativ påverkan på miljön minimeras.

Avdelningen Arbetsmiljö, miljö och säkerhet stöder verksamheterna vid Lunds universitet med expertkunskap, mätningar, organisation och tolkning av lagstiftning. Kontakta oss!

Sök inom webbsidorna om arbetsmiljö, miljö och säkerhet:Sökhjälp

Ändringar på denna hemsida 2014-03-21

Flikarna "Blanketter och checklistor" och "Kontakt" är borttagna. Alla blanketter återfinns under respektive ämnesområde och textavsnitt liksom tidigare. Du hittar kontaktuppgifter till oss i avdelningen Arbetsmiljö, miljö och säkerhet på lu.se, via länk ovan.

De flesta flikar under "Miljö" är borttagna då de var inaktuella.

Information om LU-kortet hittar du under "Anställd" på lu.se.

Frågor om hemsidan: kontakta Maria Nilsson


Tillbaka

Innehållsansvarig: Maria Nilsson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2015-02-23

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20