Beslut och avtal mm inom arbetsmiljö

 

Nedan förljer ett antal viktiga beslut rörande arbetsmiljön på Lunds universitet. Några av dessa beslut och avtal gäller även för yttre miljö och säkerhet.

Användande av verkstäder vid Lunds universitet för eget arbete (PDF 50 kB - Nytt fönster)
Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet (PDF 129 kB - Nytt fönster)
Barns besök på arbets- eller studieplatsen (PDF 66 kB - Nytt fönster)
Brandskyddsutbildning för Lunds universitet (PDF 58 kB - Nytt fönster)
Festverksamhet i universitetets lokaler (PDF 38 kB - Nytt fönster)
Friskvårdspolicy (PDF 52 kB - Nytt fönster)
Förbud att hysa privata husdjur inom universitetets lokaler (PDF 95 kB - Nytt fönster)
Förbud mot rökning i och i omedelbar anslutning till universitetets lokaler (PDF 50 kB - Nytt fönster)
Förbud mot övernattning i Lunds universitets lokaler (PDF 51 kB - Nytt fönster)
Fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid Lunds universitet (PDF 79 kB - Nytt fönster)
Första hjälpen-utbildning för anställda inom Lunds universitet (PDF 69 kB - Nytt fönster)
Handlingsprogram för arbete med alkoholfrågor (PDF 26 kB - Nytt fönster)
Konsekvensbeskrivning vid förändringar i verksamheten - beslut med mall (PDF 71 kB - Nytt fönster)
Krav och råd (PDF 820 kB - Nytt fönster)
Lokalt arbetsmiljöavtal
Medarbetarsamtal (PDF 54 kB - Nytt fönster)
Norm angående doktorandarbetsplatsernas area (PDF 56 kB - Nytt fönster)
Samordningsavtal mellan LU, UMAS och USiL (PDF 295 kB - Nytt fönster)
Utrymningsövningar för Lunds universitet (PDF 59 kB - Nytt fönster)


Tillbaka

Innehållsansvarig: Elisabeth Gierow
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2014-08-19

Se även...
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20