Skyddsombud

 

Skyddsombuden såväl som studentskyddsombuden är genom sin roll och kompetens en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet, men har inget ansvar för arbetsmiljön - detta ligger alltid på den arbetsmiljöansvarige.

Vem är Skyddsombud och Val av skyddsombud (till webbplatsen Anställd)

 

Skyddsombud

  • Skyddsombudet företräder de anställda på institutionen eller avdelningen gentemot arbetsgivaren.
  • Skyddsombudet deltar i skyddsronder.
  • Skyddsombudet har inte ansvar för arbetsmiljön.
  • Skyddsombudet väljs av den fackliga organisationen på arbetsplatsen.

 

Huvudskyddsombud

  • Huvudskyddsombudet på fakulteten eller området samordnar skyddsombuden på institutionerna eller avdelningarna.
  • Huvudskyddsombudet deltar i regel i HMS-kommittén, och går även med i skyddsronder om inte skyddsombudet har möjlighet.
  • Huvudskyddsombudet har inte ansvar för arbetsmiljön, väljs av den fackliga organisationen och företräder de anställda på arbetsplatsen.

 

Studentskyddsombud

  • Studentskyddsombud har samma möjligheter att vara representerade i HMS-kommittéer och gå med på skyddsronder som huvudskyddsombuden.
  • Studentskyddsombud har inte ansvar för arbetsmiljön, väljs av studentkåren och företräder studenterna som är medlemmar i kåren.

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Maria Nilsson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2012-10-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20